Sunday, 05/04/2020 - 01:42|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Lế khai mạc Hội khỏe phù đổng Thị xã Bỉm Sơn lần thứ X năm 2019
Ngày 14/6/2017, Thành phố Thanh Hóa đã trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 45 năm ngày giáo viên, học sinh Trường y sỹ và Trường sư phạm 7+3 Thanh Hóa ...